Loading.. Loading...
No image

Iddamaldeniya Siddhartha Prathamika Vidyalaya

Iddamal Deniya, Dompe, Sri Lanka.

http://www.list.lk/iddamaldeniya-siddhartha-prathamika-vidyalaya.htmb

Email : Send an inquiry

Students
Grade 1 - 5 : 276 Students
Grade 6 - 8 : 0 Students
Grade 9 - 11 : 0 Students
Grade 12 - 13 : 0 Students
Zone : Gampaha
Grade : Type 3
National/Navodya : Not National or Navodya
Library Facility : Yes
Race : Sinhala
Local Govt. Body : Rural

Map